“ นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,350 1,950 1,950 1,950 1,950
%การถือ 1.14% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 51,700 42,900 42,900 42,900 42,900

BIG ราคาล่าสุด 22.00

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 31,050
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 22,046

BWG ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 3,500

GCAP ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 2.20%
มูลค่า (พัน) 11,264

ILINK ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,832
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 13,536

JKN ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 03-05-2561 28-08-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,133 3,133 3,133
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 33,831 33,831 33,831

MC ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 79,856

PREB ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,660
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 23,674

PT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300 4,300 4,300
%การถือ 1.51% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 27,305 27,305 27,305

SEAFCO ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 1.72%
มูลค่า (พัน) 23,700

SGP ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,200
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 54,600

SMPC ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 04-04-2561 24-08-2561 05-04-2562 22-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200 4,200 4,260 4,260
%การถือ 0.79% 0.78% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 43,260 43,260 43,878 43,878

SNC ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 19-02-2558 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 4,200
%การถือ 0.63% 1.46%
มูลค่า (พัน) 24,660 57,540

SVI ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 23,000
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 113,160

TK ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 12-03-2558 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,990 4,020
%การถือ 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 39,501 39,798

TNDT ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 550 533 533
%การถือ 0.55% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 3,273 3,173 3,173

WICE ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,847
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 29,080

XO ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 10-05-2559 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,340 2,800
%การถือ 0.95% 0.80%
มูลค่า (พัน) 43,086 36,120
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3