“ นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,560
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 32,659

GCAP ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,003
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 4,886

JMART ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 26-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,370
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 111,210

JMT ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,162
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 97,826

STARK ราคาล่าสุด 45.25

วันที่ 27-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,010 2,010
%การถือ 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 8,362 8,362

SYNEX ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,550
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 102,830

VIH ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 25,500

WIIK ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,250
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,625
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3