“ นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 22,560 15,014 16,704 8,240
%การถือ 4.83% 2.73% 2.87% 1.42%
มูลค่า (พัน) 50,534 33,631 37,418 18,457

KGI ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 17,454
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 75,748
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3