“ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,099 3,099 3,563 3,563 3,563 3,563
%การถือ 1.00% 1.00% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 27,584 27,584 31,713 31,713 31,713 31,713
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3