“ นายธีระศักดิ์ จรูญศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,010
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 6,010

LIT ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 23-03-2558 30-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,250 1,100
%การถือ 0.63% 0.55%
มูลค่า (พัน) 7,063 6,215
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3