“ นายนพดล รัตถิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EP ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 29-10-2558 31-03-2559 01-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,170 6,170 5,000
%การถือ 0.84% 0.84% 0.65%
มูลค่า (พัน) 37,020 37,020 30,000

PREB ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,578
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 14,044
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3