“ นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EVER ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 61,568 112,196 134,291 118,187 71,966 46,201
%การถือ 2.85% 3.47% 4.15% 3.04% 1.85% 1.19%
มูลค่า (พัน) 22,780 41,512 49,688 43,729 26,627 17,094

GENCO ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,377
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 5,533

JCK ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,162
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 8,236

KWG ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,935
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 3,522

SVOA ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 18,366
%การถือ 2.60%
มูลค่า (พัน) 33,610
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3