“ นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559 21-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,742 3,016 3,016 3,016
%การถือ 1.37% 1.37% 1.37% 0.72%
มูลค่า (พัน) 12,943 14,237 14,237 14,237

BAT-3K ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 495 495 495 495
%การถือ 2.48% 2.48% 2.48% 2.48%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BIGC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 22-04-2557 02-03-2558 22-04-2558 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,475 7,475 7,475 7,475
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BKI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562 22-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224
%การถือ 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09%
มูลค่า (พัน) 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129 596,129

CENTEL ราคาล่าสุด 268.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,130 36,130 36,130 36,130 36,130 36,130 36,130 36,130
%การถือ 2.68% 2.68% 2.68% 2.68% 2.68% 2.68% 2.68% 2.68%
มูลค่า (พัน) 1,228,403 1,228,403 1,228,403 1,228,403 1,228,403 1,228,403 1,228,403 1,228,403

CPN ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,572 49,572 49,572 49,572 49,572 49,572 49,572
%การถือ 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
มูลค่า (พัน) 2,776,054 2,776,054 2,776,054 2,776,054 2,776,054 2,776,054 2,776,054

HMPRO ราคาล่าสุด 56.00

วันที่ 10-09-2557 12-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 15-09-2559 19-04-2560 20-04-2561 12-09-2561 22-04-2562 11-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 517,846 582,577 621,416 621,416 621,416 621,416 621,416 621,416 621,416 621,416
%การถือ 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73%
มูลค่า (พัน) 7,198,066 8,097,824 8,637,679 8,637,679 8,637,679 8,637,679 8,637,679 8,637,679 8,637,679 8,637,679

IRC ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 12-12-2556 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841
%การถือ 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92%
มูลค่า (พัน) 65,673 65,673 65,673 65,673 65,673 65,673 65,673

MINT ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559 17-04-2560 20-06-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 315,086 315,086 346,595 346,595 346,595 365,955 365,955
%การถือ 7.87% 7.87% 7.87% 7.87% 7.86% 7.92% 7.92%
มูลค่า (พัน) 9,610,137 9,610,137 10,571,150 10,571,150 10,571,150 11,161,623 11,161,623

OGC ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 347 347 347 347 347 347
%การถือ 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63%
มูลค่า (พัน) 8,254 8,254 8,254 8,254 8,254 8,254

PR ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 07-05-2557 02-10-2557 13-10-2558 11-05-2559 04-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659
%การถือ 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

SE-ED ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-05-2557 17-03-2558 07-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 14-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421
%การถือ 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543

SNP ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 29-08-2557 23-03-2558 31-08-2558 22-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 29-03-2561 29-08-2561 28-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527 71,527

TF ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 07-05-2557 03-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 07-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3