“ นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAFS ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 25-08-2557 09-03-2558 04-03-2559 10-05-2559 25-08-2559 22-08-2560 07-05-2561 22-08-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 132,000 132,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

EASTW ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
%การถือ 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

MBK ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 22,400

METCO ราคาล่าสุด 22.40

วันที่ 07-02-2557 06-02-2558 12-02-2559 10-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120 120 120 120 120 120
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

QH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 60,000 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 158,400 158,400 158,400 158,400 264,000 264,000 264,000

TCAP ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,000 7,000 9,000 9,000 14,000 14,000 14,000 14,000
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.70% 0.75% 1.16% 1.16% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 399,000 399,000 399,000 513,000 513,000 798,000 798,000 798,000 798,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3