“ นายบรรยง อนรรฆธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 400 400 400 375
%การถือ 2.00% 2.00% 2.00% 1.88%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

CNS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 14,000
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 0

GBX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 15,500 18,000 26,600
%การถือ 1.01% 1.42% 1.65% 2.44%
มูลค่า (พัน) 8,470 11,935 13,860 20,482

GSTEL ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 180,000 50,000 59,000 59,000 59,000
%การถือ 0.53% 0.73% 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

KTC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2558 25-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,300 1,300
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 89,375 89,375

NOBLE ราคาล่าสุด 68.75

วันที่ 09-05-2557 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,004 6,200 5,402 5,402 5,402
%การถือ 1.32% 1.36% 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 47,131 48,670 42,406 42,406 42,406

SAMART ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 09-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,100 5,500
%การถือ 0.51% 0.55%
มูลค่า (พัน) 32,640 35,200

TNITY ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079
%การถือ 0.51% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.54%
มูลค่า (พัน) 6,199 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689

TTCL ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 11-05-2561 24-04-2562 16-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 3,100 3,100
%การถือ 0.54% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 16,800 17,360 17,360

ZMICO ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 15-03-2561 16-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 7,500
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 31,350 31,350
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3