“ นายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,445 85,008 65,608 82,496
%การถือ 9.99% 14.90% 11.50% 14.46%
มูลค่า (พัน) 454,283 722,569 557,669 701,217
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3