“ นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,062 14,682 19,037 14,879 11,079 7,251
%การถือ 1.27% 1.32% 1.56% 1.22% 0.90% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,062 5,286 6,853 5,356 3,988 2,610

AIT ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,530 1,530 1,176 1,176 1,176
%การถือ 0.74% 0.74% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 31,366 31,366 24,107 24,107 24,107

BAT-3K ราคาล่าสุด 20.50

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 112 110 110
%การถือ 0.56% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

BKD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,646 14,193 32,245 32,145 38,874 49,030 48,328 48,328
%การถือ 1.81% 2.03% 3.27% 3.26% 3.94% 4.97% 4.49% 4.49%
มูลค่า (พัน) 22,256 24,980 56,752 56,576 68,419 86,293 85,058 85,058

ECL ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 9,916
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 12,891

INET ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,900 24,808
%การถือ 4.38% 4.96%
มูลค่า (พัน) 89,790 101,712

TNITY ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,580 3,032 2,977 2,970 3,247 3,223 3,223
%การถือ 0.90% 1.54% 1.51% 1.50% 1.64% 1.63% 1.62%
มูลค่า (พัน) 8,691 16,678 16,374 16,337 17,857 17,729 17,729

UKEM ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.40%
มูลค่า (พัน) 9,600

UV ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 13-03-2557 16-03-2558 24-11-2558 14-03-2559 14-03-2560 12-12-2560 14-12-2561 21-06-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,120 16,786 17,335 17,352 18,212 18,875 19,995 20,465 20,515
%การถือ 0.84% 0.88% 0.91% 0.91% 0.95% 0.99% 1.05% 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 59,644 62,108 64,139 64,203 67,385 69,836 73,980 75,721 75,906
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3