“ นายปภาน จารุนานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-03-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,240 9,440
%การถือ 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 10,626 10,856
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3