“ นายปภินวิชช์ เชิงชวโน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AKP ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,556
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 6,611

MANRIN ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 19-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 222
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 5,666

ML ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,800
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,512

TH ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 3,180
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3