“ นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 27-08-2558 14-03-2559 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,049 24,468 8,600 8,650 7,496 8,100
%การถือ 1.46% 4.45% 1.56% 1.57% 1.36% 1.47%
มูลค่า (พัน) 52,724 160,268 56,330 56,658 49,101 53,055

BCH ราคาล่าสุด 6.55

วันที่ 10-05-2561 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 25,300 48,810
%การถือ 1.01% 1.96%
มูลค่า (พัน) 425,040 820,008

BEAUTY ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,500 10,000 93,000 30,050
%การถือ 4.17% 3.33% 3.10% 1.00%
มูลค่า (พัน) 54,250 43,400 403,620 130,417

BLA ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,150
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 172,208

CBG ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,195 14,365 35,501 41,003 41,105
%การถือ 1.32% 1.44% 3.55% 4.10% 4.11%
มูลค่า (พัน) 943,443 1,027,090 2,538,286 2,931,700 2,938,986

CHG ราคาล่าสุด 71.50

วันที่ 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 246,122
%การถือ 2.24%
มูลค่า (พัน) 561,157

COM7 ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 12-05-2559 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 92,679 61,811 24,600 7,600
%การถือ 7.72% 5.15% 2.05% 0.63%
มูลค่า (พัน) 2,103,809 1,403,103 558,420 172,520

DDD ราคาล่าสุด 22.70

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,340
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 235,835

FSMART ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 95,853 88,388 78,904 27,085 26,050 4,100 4,100 4,100
%การถือ 11.98% 11.05% 9.86% 3.39% 3.26% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 675,763 623,138 556,271 190,949 183,653 28,905 28,905 28,905

LDC ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200
%การถือ 0.30%
มูลค่า (พัน) 1,212

MCS ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 27-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,926
%การถือ 2.19%
มูลค่า (พัน) 82,491

PTG ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 53,024 61,656 40,600
%การถือ 3.18% 3.69% 2.43%
มูลค่า (พัน) 896,112 1,041,986 686,140

RS ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,497
%การถือ 1.61%
มูลค่า (พัน) 287,046

SPA ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,963 3,000
%การถือ 0.52% 0.53%
มูลค่า (พัน) 36,741 37,200

THREL ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,400 11,283
%การถือ 3.40% 1.88%
มูลค่า (พัน) 110,160 60,928

TKN ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 91,488 77,182 67,309 41,974 16,550
%การถือ 6.63% 5.59% 4.88% 3.04% 1.20%
มูลค่า (พัน) 823,389 694,639 605,779 377,762 148,950

VGI ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 05-04-2559 30-09-2559 18-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 66,312 18,500 36,300 37,550 35,637
%การถือ 1.93% 0.54% 0.53% 0.55% 0.52%
มูลค่า (พัน) 623,333 173,900 341,220 352,970 334,990

WORK ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 58,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3