“ นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 27-08-2558 14-03-2559 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,049 24,468 8,600 8,650 7,496 8,100
%การถือ 1.46% 4.45% 1.56% 1.57% 1.36% 1.47%
มูลค่า (พัน) 74,054 225,109 79,120 79,580 68,967 74,520

BCH ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 10-05-2561 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 25,300 48,810
%การถือ 1.01% 1.96%
มูลค่า (พัน) 404,800 780,960

BEAUTY ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,500 10,000 93,000 30,050
%การถือ 4.17% 3.33% 3.10% 1.00%
มูลค่า (พัน) 35,500 28,400 264,120 85,342

BLA ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,150
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 124,851

CBG ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,195 14,365 35,501 41,003 41,105
%การถือ 1.32% 1.44% 3.55% 4.10% 4.11%
มูลค่า (พัน) 1,049,003 1,142,010 2,822,290 3,259,723 3,267,824

CHG ราคาล่าสุด 79.50

วันที่ 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 246,122
%การถือ 2.24%
มูลค่า (พัน) 585,770

COM7 ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 12-05-2559 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 92,679 61,811 24,600 7,600
%การถือ 7.72% 5.15% 2.05% 0.63%
มูลค่า (พัน) 2,307,702 1,539,086 612,540 189,240

DDD ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,340
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 259,185

FSMART ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 95,853 88,388 78,904 27,085 26,050 4,100 4,100 4,100
%การถือ 11.98% 11.05% 9.86% 3.39% 3.26% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 632,629 583,363 520,764 178,761 171,930 27,060 27,060 27,060

LDC ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200
%การถือ 0.30%
มูลค่า (พัน) 1,176

MCS ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 27-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,926
%การถือ 2.19%
มูลค่า (พัน) 99,972

PTG ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 53,024 61,656 40,600
%การถือ 3.18% 3.69% 2.43%
มูลค่า (พัน) 1,049,883 1,220,789 803,880

RS ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,497
%การถือ 1.61%
มูลค่า (พัน) 277,148

SPA ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,963 3,000
%การถือ 0.52% 0.53%
มูลค่า (พัน) 41,186 41,700

THREL ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,400 11,283
%การถือ 3.40% 1.88%
มูลค่า (พัน) 79,560 44,004

TKN ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 91,488 77,182 67,309 41,974 16,550
%การถือ 6.63% 5.59% 4.88% 3.04% 1.20%
มูลค่า (พัน) 960,621 810,412 706,742 440,723 173,775

VGI ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 05-04-2559 30-09-2559 18-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 66,312 18,500 36,300 37,550 35,637
%การถือ 1.93% 0.54% 0.53% 0.55% 0.52%
มูลค่า (พัน) 669,751 186,850 366,630 379,255 359,936

WORK ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 55,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3