“ นายประชา ปริยวาทกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 76 75 150 150 150 150
%การถือ 1.27% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
มูลค่า (พัน) 2,622 2,588 5,175 5,175 5,175 5,175

FSS ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,975
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 8,903

TIW ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 07-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 35
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3