“ นายประทีป ดำรงค์สุทธิพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

COM7 ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 224,100

FSMART ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 02-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,270
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 36,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3