“ นายประทีป ตั้งมติธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BANPU ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 12-09-2557 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 10-04-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,304 39,055 44,836 59,040 60,007 28,111 66,041
%การถือ 0.75% 1.51% 1.74% 2.29% 1.23% 0.54% 1.28%
มูลค่า (พัน) 192,075 388,592 446,114 587,445 597,070 279,707 657,110

BLAND ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 20-06-2562 05-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 122,725 114,689
%การถือ 0.66% 0.62%
มูลค่า (พัน) 153,406 143,362

BR ราคาล่าสุด 1.25

วันที่ 08-06-2560 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,198 19,999
%การถือ 0.90% 2.19%
มูลค่า (พัน) 17,871 43,598

CPI ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 07-05-2557 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,026 10,860
%การถือ 1.61% 1.72%
มูลค่า (พัน) 14,080 16,942

DCON ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 29-03-2560 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 74,421 27,576
%การถือ 1.57% 0.52%
มูลค่า (พัน) 25,303 9,376

MK ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 29-08-2557 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,236 8,224 58,028 112,039 105,214
%การถือ 1.31% 0.83% 5.85% 11.29% 10.61%
มูลค่า (พัน) 34,382 25,165 177,566 342,838 321,954

PDJ ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,682 12,397 34,992 41,180 43,595
%การถือ 1.14% 3.03% 8.54% 10.06% 9.67%
มูลค่า (พัน) 6,227 16,487 46,539 54,769 57,982

SITHAI ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,654 114,118
%การถือ 2.90% 4.21%
มูลค่า (พัน) 50,338 73,036

SPALI ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 393,816 393,816 408,982 413,596 413,596 404,971 516,995 517,085 517,085
%การถือ 22.94% 22.94% 23.83% 24.09% 24.09% 21.80% 24.68% 24.13% 24.13%
มูลค่า (พัน) 6,734,254 6,734,254 6,993,598 7,072,486 7,072,486 6,925,012 8,840,607 8,842,146 8,842,146

SSI ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 25-03-2557 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 300,014 768,789
%การถือ 0.93% 2.39%
มูลค่า (พัน) 0 0

STPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 82,923 117,343 26,531
%การถือ 5.10% 7.22% 1.63%
มูลค่า (พัน) 485,100 686,458 155,205

TC ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,463 4,806 4,806
%การถือ 2.87% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 28,767 14,610 14,610

THAI ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,146
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 96,176

TPIPL ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 15-08-2557 11-05-2561 14-03-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,540 212,727 261,120 340,141
%การถือ 0.62% 1.05% 1.29% 1.77%
มูลค่า (พัน) 19,813 336,109 412,569 537,422

TTA ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,469 11,948 21,851 36,721 40,600 47,889 64,463
%การถือ 1.96% 0.92% 1.20% 2.01% 2.23% 2.63% 3.54%
มูลค่า (พัน) 69,309 42,534 77,790 130,726 144,535 170,486 229,488

VNG ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 19-03-2561 28-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,419 46,296 52,735
%การถือ 1.62% 2.95% 3.37%
มูลค่า (พัน) 92,018 167,590 190,902
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3