“ นายประทีป ตั้งมติธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BANPU ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 12-09-2557 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,304 39,055 44,836 59,040 60,007 28,111
%การถือ 0.75% 1.51% 1.74% 2.29% 1.23% 0.54%
มูลค่า (พัน) 247,091 499,898 573,896 755,708 768,090 359,825

BLAND ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 122,725
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 185,314

BR ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 08-06-2560 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,198 19,999
%การถือ 0.90% 2.19%
มูลค่า (พัน) 24,102 58,798

CPI ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 07-05-2557 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,026 10,860
%การถือ 1.61% 1.72%
มูลค่า (พัน) 13,178 15,856

DCON ราคาล่าสุด 1.46

วันที่ 29-03-2560 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 74,421 27,576
%การถือ 1.57% 0.52%
มูลค่า (พัน) 29,768 11,031

MK ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 29-08-2557 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,236 8,224 58,028 112,039 105,214
%การถือ 1.31% 0.83% 5.85% 11.29% 10.61%
มูลค่า (พัน) 37,079 27,138 191,493 369,727 347,205

PDJ ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,682 12,397 34,992 41,180 43,595
%การถือ 1.14% 3.03% 8.54% 10.06% 9.67%
มูลค่า (พัน) 7,210 19,091 53,888 63,417 67,137

SITHAI ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,654 114,118
%การถือ 2.90% 4.21%
มูลค่า (พัน) 68,429 99,283

SPALI ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 393,816 393,816 408,982 413,596 413,596 404,971 516,995 517,085
%การถือ 22.94% 22.94% 23.83% 24.09% 24.09% 21.80% 24.68% 24.13%
มูลค่า (พัน) 7,364,360 7,364,360 7,647,970 7,734,239 7,734,239 7,572,966 9,667,798 9,669,481

SSI ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 25-03-2557 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 300,014 768,789
%การถือ 0.93% 2.39%
มูลค่า (พัน) 0 0

STPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 82,923 117,343 26,531
%การถือ 5.10% 7.22% 1.63%
มูลค่า (พัน) 588,754 833,137 188,368

TC ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,463 4,806 4,806
%การถือ 2.87% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 29,902 15,186 15,186

THAI ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,146
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 177,835

TPIPL ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 15-08-2557 11-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,540 212,727 261,120
%การถือ 0.62% 1.05% 1.29%
มูลค่า (พัน) 20,440 346,745 425,625

TTA ราคาล่าสุด 1.63

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,469 11,948 21,851 36,721 40,600 47,889 64,463
%การถือ 1.96% 0.92% 1.20% 2.01% 2.23% 2.63% 3.54%
มูลค่า (พัน) 107,079 65,712 120,181 201,964 223,298 263,391 354,545

VNG ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 19-03-2561 28-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,419 46,296 52,735
%การถือ 1.62% 2.95% 3.37%
มูลค่า (พัน) 123,538 224,996 256,294
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3