“ นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,093 15,526 15,763 3,879
%การถือ 0.51% 0.52% 0.53% 0.65%
มูลค่า (พัน) 52,143 57,447 58,324 14,353

BAT-3K ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 281 240
%การถือ 1.41% 1.20%
มูลค่า (พัน) 0 0

BROCK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,102 8,236 8,252 8,045 8,050 8,056
%การถือ 0.79% 0.80% 0.81% 0.78% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 13,692 13,919 13,945 13,596 13,605 13,614

CPR ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,590 2,660
%การถือ 1.30% 1.34%
มูลค่า (พัน) 7,563 7,767

HTECH ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,540 7,165 9,290 12,989 13,106 11,832 11,838 11,501 11,516
%การถือ 0.97% 2.75% 3.56% 4.98% 4.37% 3.94% 3.95% 3.83% 3.84%
มูลค่า (พัน) 8,179 23,072 29,913 41,824 42,203 38,098 38,117 37,034 37,081

NNCL ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 02-05-2557 02-04-2558 31-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,695 12,250 12,755 12,430 14,420 14,825
%การถือ 0.75% 0.79% 0.62% 0.61% 0.70% 0.72%
มูลค่า (พัน) 27,132 28,420 29,592 28,838 33,454 34,394

SANKO ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 19-10-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,841 1,841
%การถือ 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 1,767 1,767

SVI ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 25-08-2557 25-03-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562 20-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,481 18,139 19,970 19,448 20,746 22,227 21,765
%การถือ 0.77% 0.80% 0.88% 0.86% 0.92% 0.98% 0.96%
มูลค่า (พัน) 82,860 85,979 94,658 92,185 98,338 105,358 103,168

TOG ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,428 2,962 3,074 3,074 2,979 2,637 2,455
%การถือ 0.72% 0.62% 0.65% 0.65% 0.63% 0.56% 0.52%
มูลค่า (พัน) 15,083 13,031 13,523 13,523 13,105 11,603 10,802
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3