“ นายประเสริฐ ฮ้อแสงชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EARTH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,988
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 0

KOOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,130
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 3,345

PIMO ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,808
%การถือ 3.81%
มูลค่า (พัน) 23,374

TWP ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,619
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 3,270

XO ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,955
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 20,983
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3