“ นายปราปต์ บุนปาน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183
%การถือ 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
มูลค่า (พัน) 19,799 19,799 19,799 19,799 19,799 19,799
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3