“ นายปรีดา พึ่งพาพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,603 1,718 1,973
%การถือ 0.80% 0.86% 0.99%
มูลค่า (พัน) 9,537 10,222 11,742
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3