“ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307
%การถือ 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3