“ นายพชร เสริมทรัพย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 20-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 1.36%
มูลค่า (พัน) 8,460

D ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 03-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,090
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,486
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3