“ นายพรชัย ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,452 1,525
%การถือ 0.73% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,641 9,074
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3