“ นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 109,998 109,998 109,998
%การถือ 55.00% 55.00% 55.00%
มูลค่า (พัน) 654,488 654,488 654,488
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3