“ นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,940 3,940 3,940 3,940
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 33,491 33,491 33,491 33,491
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3