“ นายพสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,033
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,802

HTC ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 27-03-2561 07-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,145 1,040
%การถือ 0.57% 0.52%
มูลค่า (พัน) 26,784 24,334

III ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,522
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 17,537
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3