“ นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 91,260
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 913

BJCHI ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,820
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 20,803

DEMCO ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 18,182
%การถือ 2.62%
มูลค่า (พัน) 64,729

DRACO ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 17-03-2558 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 15,113 15,113
%การถือ 6.11% 6.11%
มูลค่า (พัน) 0 0

FC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 79,885 79,885 93,200 93,200 93,200
%การถือ 5.43% 4.83% 4.76% 4.76% 4.76%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

GEL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-03-2558 06-05-2558 28-03-2559 05-04-2560 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 116,373 116,573 88,347 125,847 130,424
%การถือ 2.09% 2.10% 1.59% 2.33% 2.42%
มูลค่า (พัน) 38,403 38,469 29,155 41,530 43,040

GSTEL ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 216,667 216,667 179,541
%การถือ 0.63% 0.63% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,180 3,060
%การถือ 0.76% 0.73%
มูลค่า (พัน) 13,165 12,668

INGRS ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 6,270

JSP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 04-05-2560 27-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,405 41,905 41,905
%การถือ 1.06% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 12,877 12,152 12,152

KOOL ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 10-05-2559 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,786 2,540
%การถือ 1.00% 0.53%
มูลค่า (พัน) 5,551 2,946

LTX ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557 08-01-2559 11-07-2559 06-07-2560 06-07-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 270 270 384 384 383 383 358
%การถือ 0.52% 0.52% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.69%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

MK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,094
%การถือ 1.29%
มูลค่า (พัน) 33,725

NOBLE ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,202 15,468 15,403 15,035 6,478
%การถือ 2.67% 3.39% 3.37% 3.29% 1.42%
มูลค่า (พัน) 103,105 130,705 130,155 127,043 54,742

NVD ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 09-05-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,560 8,550
%การถือ 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 22,256 22,230

PREB ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,800 12,056 12,056 15,842 15,842 15,842 15,842
%การถือ 1.56% 3.91% 3.91% 5.13% 5.13% 5.13% 5.13%
มูลค่า (พัน) 42,720 107,298 107,298 140,991 140,991 140,991 140,991

PTG ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-03-2558 11-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,422 19,022 18,172
%การถือ 1.22% 1.14% 1.09%
มูลค่า (พัน) 404,348 376,628 359,798

S ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 01-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 35,000
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 70,000

S & J ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 17-03-2558 01-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 35,000
%การถือ 0.64% 0.61%
มูลค่า (พัน) 732,000 854,000

SEAFCO ราคาล่าสุด 24.40

วันที่ 17-03-2558 02-09-2558 04-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,285 7,296 4,543 4,543
%การถือ 2.16% 2.39% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 29,792 34,582 21,536 21,536

SENA ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,744
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 33,454

TH ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 16-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 13,113 13,113
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 9,834 9,834

TRT ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,582
%การถือ 1.81%
มูลค่า (พัน) 10,438
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3