“ นายพิชิต ชินวิทยากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 17-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,200
%การถือ 1.45%
มูลค่า (พัน) 10,296

BIZ ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 25-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,200

ITD ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 32,900
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 62,510

LDC ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650
%การถือ 0.41%
มูลค่า (พัน) 1,617

MCS ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,050 4,000 4,000
%การถือ 1.61% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 73,658 36,600 36,600

MONO ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 41,000
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 60,680

RML ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,018
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 29,979

SAWAD ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 13-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,800
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 332,050

SMPC ราคาล่าสุด 57.25

วันที่ 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 40,500

TM ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.36%
มูลค่า (พัน) 2,440

TSF ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 36,000
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 0

TSR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 2.33%
มูลค่า (พัน) 14,560

TTA ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 10-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 55,000

TVT ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000
%การถือ 2.00%
มูลค่า (พัน) 12,800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3