“ นายพิชิต ชินวิทยากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 17-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,200
%การถือ 1.45%
มูลค่า (พัน) 9,648

BIZ ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 25-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 6,280

ITD ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 32,900
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 49,021

LDC ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650
%การถือ 0.41%
มูลค่า (พัน) 1,650

MCS ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,050 4,000 4,000
%การถือ 1.61% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 81,305 40,400 40,400

MONO ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 41,000
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 38,950

RML ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,018
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 22,695

SAWAD ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 13-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,800
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 413,250

SMPC ราคาล่าสุด 71.25

วันที่ 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 28,750

TM ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.36%
มูลค่า (พัน) 2,500

TSF ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 36,000
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 0

TSR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 2.33%
มูลค่า (พัน) 17,920

TTA ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 10-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 35,600

TVT ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000
%การถือ 2.00%
มูลค่า (พัน) 8,960
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3