“ นายพิพัฒน์ เศวตวิลาศ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 22-10-2558 09-05-2559 04-05-2560 02-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,894 33,894 34,394 35,124 36,194
%การถือ 4.52% 4.52% 4.59% 4.68% 4.83%
มูลค่า (พัน) 171,163 171,163 173,688 177,375 182,778

PREB ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,241 4,241 4,650 4,650 6,700 7,308
%การถือ 1.34% 1.37% 1.37% 1.51% 1.51% 2.17% 2.37%
มูลค่า (พัน) 36,855 37,745 37,745 41,385 41,385 59,630 65,039
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3