“ นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CMR ราคาล่าสุด 142.50

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 218 259 300 30,000 30,000 30,000
%การถือ 0.54% 0.64% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 537 637 738 73,800 73,800 73,800

GREEN ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,000 100,000 103,800
%การถือ 6.01% 12.22% 12.69%
มูลค่า (พัน) 51,600 120,000 124,560

JCK ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 88,560 20,000 20,400 9,900
%การถือ 8.17% 1.56% 1.59% 0.77%
มูลค่า (พัน) 101,844 23,000 23,460 11,385

RAM ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 28-03-2557 01-04-2558 26-10-2558 24-03-2559 05-10-2559 21-03-2560 27-03-2561 02-11-2561 27-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 93 96 98 101 101 101 101 102 120 2,400
%การถือ 0.78% 0.80% 0.82% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.85% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 13,274 13,609 13,994 14,321 14,336 14,393 14,407 14,521 17,129 342,000

SMIT ราคาล่าสุด 142.50

วันที่ 25-08-2557 27-03-2558 31-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 13,750 13,780 13,910 14,210 14,220 6,100
%การถือ 2.59% 2.60% 2.62% 2.68% 2.68% 1.15%
มูลค่า (พัน) 57,750 57,876 58,422 59,682 59,724 25,620

VIBHA ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,932 27,500 27,552 285,950 288,870 290,200 299,600
%การถือ 2.14% 2.19% 2.19% 2.27% 2.19% 2.20% 2.27%
มูลค่า (พัน) 60,866 62,150 62,268 646,247 652,846 655,852 677,096
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3