“ นายพีรนาถ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CI ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,635
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 3,290

J ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 27-06-2560 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,911 2,816
%การถือ 0.52% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,460 9,519

JMART ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,259 8,692 9,055 8,909 11,354 16,377 16,811 17,399 19,136 19,152
%การถือ 1.77% 1.66% 1.73% 1.70% 2.16% 2.23% 2.29% 2.37% 2.61% 2.61%
มูลค่า (พัน) 365,723 343,347 357,659 351,912 448,483 646,892 664,042 687,252 755,860 756,492

JUBILE ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 955 956 892 889 902 1,081 1,210 1,230 1,315 1,415
%การถือ 0.55% 0.55% 0.51% 0.51% 0.52% 0.62% 0.69% 0.71% 0.75% 0.81%
มูลค่า (พัน) 26,507 26,537 24,761 24,670 25,031 30,001 33,586 34,141 36,500 39,275

MACO ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 19-08-2557 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,658 35,885
%การถือ 1.55% 1.19%
มูลค่า (พัน) 3,121 24,043

PREB ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,563 5,439 5,811 5,792 6,314 5,862 5,158
%การถือ 1.48% 1.76% 1.88% 1.88% 2.05% 1.90% 1.67%
มูลค่า (พัน) 40,612 48,411 51,719 51,552 56,196 52,174 45,907

SINGER ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,439
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 57,548
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3