“ นายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,510 2,955 3,083 3,120
%การถือ 0.54% 0.54% 0.53% 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,622 6,619 6,907 6,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3