“ นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,240 9,000
%การถือ 0.83% 0.90%
มูลค่า (พัน) 40,211 43,920

GL ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,760
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 42,292

LIT ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 9,180

MANRIN ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 195 491 563 579 579
%การถือ 0.73% 1.82% 2.09% 2.15% 2.15%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

MATI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,530 3,224
%การถือ 1.36% 1.74%
มูลค่า (พัน) 12,598 16,056

MCOT ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,200 5,398 5,520
%การถือ 0.76% 0.79% 0.80%
มูลค่า (พัน) 52,520 54,522 55,752

RCL ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,400
%การถือ 0.84% 0.89%
มูลค่า (พัน) 28,560 30,192

SINGER ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,980
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 14,057

TKS ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 02-09-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200 4,050
%การถือ 0.61% 1.12%
มูลค่า (พัน) 16,940 31,185

UKEM ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 02-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 8,500
%การถือ 0.61% 0.69%
มูลค่า (พัน) 3,675 4,165
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3