“ นายพีรวิช กาญจนาพงศ์กุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,567
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 9,804

MK ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,970 9,090
%การถือ 0.90% 0.92%
มูลค่า (พัน) 25,834 26,179
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3