“ นายมนตรี สิหนาทกถากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,584 8,584 6,000
%การถือ 0.80% 0.80% 0.56%
มูลค่า (พัน) 158,810 158,810 111,000

FSS ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,620 3,085
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 5,869 6,910
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3