“ นายมานิต มัสยวาณิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 04-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,200

D ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 520
%การถือ 0.26%
มูลค่า (พัน) 1,913

IFEC ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 01-04-2558 15-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,112 10,515
%การถือ 0.75% 0.58%
มูลค่า (พัน) 0 0

MILL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-11-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 6,000

WIIK ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 6,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3