“ นายยศนันท์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,312 20,000 20,262 20,262 20,000 20,110 20,154 20,234 20,234 20,354
%การถือ 2.81% 4.22% 4.27% 4.27% 4.22% 4.24% 4.25% 4.27% 4.27% 4.29%
มูลค่า (พัน) 57,508 86,400 87,534 87,534 86,400 86,874 87,065 87,410 87,410 87,929
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3