“ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SE-ED ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 23-05-2557 17-03-2558 07-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 14-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,841 27,841 27,841 27,841 27,841 27,841 18,760
%การถือ 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 4.79%
มูลค่า (พัน) 60,693 60,693 60,693 60,693 60,693 60,693 40,896
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3