“ นายวรพจน์ จรรย์โกมล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,050 3,050
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,832 6,832
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3