“ นายวรวิทย์ แก้วสว่าง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CK ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 187,000

D ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,680

JMART ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 46,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3