“ นายวศิน เดชกิจวิกรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EASON ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 4,180

ITEL ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 16-03-2560 11-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 8,000 8,000
%การถือ 0.80% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 12,160 24,320 24,320

MTC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 67,211 66,855 66,845 59,550 28,203
%การถือ 3.17% 3.15% 3.15% 2.81% 1.33%
มูลค่า (พัน) 4,721,566 4,696,564 4,695,861 4,183,395 1,981,233

PSTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 04-04-2560 02-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 64,500 64,500
%การถือ 1.46% 1.00%
มูลค่า (พัน) 109,005 109,005

SOLAR ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,000 46,500 46,500
%การถือ 5.88% 8.55% 8.55%
มูลค่า (พัน) 51,200 74,400 74,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3