“ นายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 20-03-2558 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,119 3,317 3,317 3,317 3,317
%การถือ 0.90% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 43,514 28,195 28,195 28,195 28,195
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3