“ นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 27-08-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,520 8,520 7,150 6,220
%การถือ 1.55% 1.55% 1.30% 1.13%
มูลค่า (พัน) 84,348 84,348 70,785 61,578

BIG ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 09-03-2559 09-05-2559 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 12,600 12,600 12,600

BRR ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,199
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 15,200

BWG ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 15-05-2557 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 36,000 40,000 40,000 40,000
%การถือ 0.92% 1.13% 1.16% 1.14% 1.04%
มูลค่า (พัน) 3,500 18,000 20,000 20,000 20,000

EFORL ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 01-04-2559 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 99,000 99,000
%การถือ 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 4,950 4,950

FORTH ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 31-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 43,875

GIFT ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 28-04-2560 16-05-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,600 5,800 4,651
%การถือ 1.52% 1.41% 1.13%
มูลค่า (พัน) 9,660 12,180 9,767

HTECH ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 7,070 7,200 3,081
%การถือ 2.50% 2.36% 2.40% 1.03%
มูลค่า (พัน) 27,750 26,159 26,640 11,399

JUBILE ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 10-05-2561 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 969 950 1,500 1,500
%การถือ 0.56% 0.55% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 24,715 24,228 38,253 38,253

KAMART ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 17-03-2558 30-11-2558 30-05-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,738 12,188 7,350 7,350
%การถือ 1.63% 1.85% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 43,382 49,240 29,695 29,695

MCS ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 18-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 65,415

NETBAY ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 04-05-2560 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,750 1,500
%การถือ 1.38% 0.75%
มูลค่า (พัน) 74,250 40,500

RS ราคาล่าสุด 27.00

วันที่ 29-08-2557 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,850 5,500
%การถือ 0.57% 0.54%
มูลค่า (พัน) 149,178 140,253

SINGER ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 51,753

TK ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,480
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 29,058

TNH ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 02-11-2559 08-12-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,050 1,070
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 31,766 32,371

VIH ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 24-03-2560 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 2,897
%การถือ 0.88% 0.51%
มูลค่า (พัน) 42,501 24,626

XO ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 10-05-2559 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,850 2,896
%การถือ 1.10% 0.83%
มูลค่า (พัน) 50,821 38,230
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3