“ นายวิชัย วชิรพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 02-11-2558 30-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 112,690 206,951 215,068
%การถือ 3.14% 5.34% 5.07%
มูลค่า (พัน) 21,411 39,321 40,863

ANAN ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 30,726
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 105,698

BCP ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 09-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,233
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 249,283

BEM ราคาล่าสุด 27.00

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 331,405 331,405 348,793 394,545 351,597 351,694 402,158
%การถือ 2.17% 2.17% 2.28% 2.58% 2.30% 2.30% 2.63%
มูลค่า (พัน) 3,778,014 3,778,014 3,976,244 4,497,814 4,008,206 4,009,317 4,584,598

BJCHI ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 09-05-2557 20-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 12,633 5,888 23,551
%การถือ 3.95% 1.84% 1.84%
มูลค่า (พัน) 34,361 16,015 64,059

BLAND ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 10-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 142,002
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 214,423

BMCL ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 904,940
%การถือ 4.41%
มูลค่า (พัน) 0

CK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,742
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 273,584

CKP ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 16-09-2557 16-03-2558 28-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,533 7,092 36,529
%การถือ 0.87% 0.64% 0.66%
มูลค่า (พัน) 59,106 43,968 226,480

ITD ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 20-03-2558 14-05-2558 25-03-2559 31-03-2560 30-03-2561 15-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 170,421 202,000 264,071 228,149 148,554 53,850
%การถือ 3.23% 3.83% 5.00% 4.32% 2.81% 1.02%
มูลค่า (พัน) 323,799 383,800 501,735 433,482 282,253 102,315

JAS ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 26-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 43,724
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 277,647

META ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 08-07-2557 12-05-2559 06-06-2560 31-07-2561 25-03-2562 02-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,500 37,535 36,377 18,825 17,430 16,161
%การถือ 3.30% 4.52% 4.38% 1.48% 1.37% 1.27%
มูลค่า (พัน) 14,595 52,173 50,564 26,166 24,227 22,463

MILL ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 26-11-2557 17-08-2558 11-05-2559 08-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000 60,000 70,169 70,169
%การถือ 2.15% 1.93% 1.89% 1.82%
มูลค่า (พัน) 31,600 47,400 55,434 55,434

PACE ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 15-03-2560 29-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 66,976 334,674 284,965
%การถือ 1.78% 2.90% 2.37%
มูลค่า (พัน) 11,386 56,895 48,444

QTC ราคาล่าสุด 0.17

วันที่ 05-07-2560 09-03-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,012 14,396 14,396
%การถือ 1.49% 4.22% 4.22%
มูลค่า (พัน) 19,496 69,964 69,964

RICH ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 17-03-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 97,810 81,955
%การถือ 4.08% 3.41%
มูลค่า (พัน) 0 0

ROJNA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2558 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-05-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 36,871 38,238 37,172 36,876 25,901 22,997
%การถือ 2.00% 1.94% 1.88% 1.83% 1.28% 1.14%
มูลค่า (พัน) 250,721 260,021 252,770 250,757 176,126 156,379

SR ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,500
%การถือ 2.25%
มูลค่า (พัน) 14,850

UPA ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 04-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 300,000
%การถือ 4.50%
มูลค่า (พัน) 78,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3