“ นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,599 4,849
%การถือ 0.53% 0.56%
มูลค่า (พัน) 1,104 1,164
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3