“ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIE ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 29-12-2558 18-04-2559 16-03-2560 11-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,144 43,144 43,144 43,144 51,772
%การถือ 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.99%
มูลค่า (พัน) 44,438 44,438 44,438 44,438 53,325

AIT ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150 2,279 2,000 1,800
%การถือ 1.04% 1.10% 0.97% 0.87%
มูลค่า (พัน) 44,290 46,943 41,200 37,080

AQUA ราคาล่าสุด 20.60

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,800 114,380 113,800
%การถือ 1.93% 2.49% 2.48%
มูลค่า (พัน) 37,296 48,040 47,796

AYUD ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,107 3,152
%การถือ 1.64% 1.26%
มูลค่า (พัน) 138,605 106,373

BROOK ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 19,095
%การถือ 1.91% 1.93%
มูลค่า (พัน) 8,820 9,357

CSS ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 4,500 7,016 9,778 12,800
%การถือ 1.00% 0.62% 0.63% 0.83% 1.09%
มูลค่า (พัน) 13,790 8,865 13,822 19,263 25,216

CTW ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,045
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 31,956

DTC ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 15-03-2559 16-03-2560 20-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 3,159 3,159 31,588 33,144 33,240
%การถือ 3.71% 3.72% 3.72% 3.72% 3.90% 3.91%
มูลค่า (พัน) 24,760 24,797 24,797 247,966 260,182 260,934

EARTH ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,600
%การถือ 2.79%
มูลค่า (พัน) 0

GJS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-10-2557 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 580,508 580,508
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 110,296 110,296

GRAND ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,500
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 12,375

GSTEL ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 277,832
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 0

IEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-05-2559 04-04-2560 03-04-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,680,000 2,269,800 2,269,800 2,269,800
%การถือ 0.83% 1.12% 1.11% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

JAS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-04-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000 66,000
%การถือ 0.56% 0.92%
มูลค่า (พัน) 112,800 186,120

LRH ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,165
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 33,785

MCS ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 12-03-2558 27-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,520 6,520
%การถือ 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 95,844 95,844

MDX ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 14,700

NWR ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 26,950
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 15,362

OGC ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 383
%การถือ 1.80%
มูลค่า (พัน) 9,118

PLE ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,500 18,646 13,044
%การถือ 1.06% 1.72% 1.20%
มูลค่า (พัน) 8,280 13,425 9,391

PYLON ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 20-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,487 4,856
%การถือ 1.52% 1.30%
มูลค่า (พัน) 22,604 20,008

RPC ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 47,000
%การถือ 3.60%
มูลค่า (พัน) 29,140

SIMAT ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,970 4,970 4,970
%การถือ 1.34% 1.31% 1.26%
มูลค่า (พัน) 28,082 28,082 28,082

SITHAI ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 23,280 22,680 27,150
%การถือ 0.59% 0.86% 0.84% 1.00%
มูลค่า (พัน) 10,240 14,899 14,515 17,376

TIP ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,928
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 87,108

TRC ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 02-05-2557 15-05-2558 28-03-2559 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,500 67,853 50,000 50,000
%การถือ 1.65% 2.04% 1.10% 1.10%
มูลค่า (พัน) 1,215 6,107 4,500 4,500

TRT ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,533 4,533 4,233
%การถือ 1.47% 1.47% 1.37%
มูลค่า (พัน) 7,751 7,751 7,238

TVI ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 17-04-2557 20-03-2558 22-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,110 1,328 1,328
%การถือ 1.39% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 9,495 5,975 5,975

U ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 22-03-2560 04-04-2561 14-09-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,988,900 7,513,800 7,900,000 86,980
%การถือ 1.24% 1.34% 1.41% 1.55%
มูลค่า (พัน) 5,381,453 5,785,626 6,083,000 66,975

VIH ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,560 12,245 10,631
%การถือ 0.80% 2.15% 1.86%
มูลค่า (พัน) 38,760 104,084 90,363
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3