“ นายวิทยา จังสมบัติศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 17-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,930
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 3,340

GCAP ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,160
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,146

KOOL ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,580
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,064
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3