“ นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,160 10,210 10,010 10,010 12,010 12,010 12,010 12,010
%การถือ 2.14% 2.15% 2.11% 2.11% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53%
มูลค่า (พัน) 43,891 44,107 43,243 43,243 51,883 51,883 51,883 51,883
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3